GK Kordež - biomasa Kordež

Facebook

Razni izkopi: 

     izkopi za hiše, garaže,...

     izkopi za kanalizacije in priklučitev le te

     planiranje terena

     rušitvena dela

     urejanje dvorišč

     nakladanje materiala z nakladačem Gehl : slika

 

Prevozi materialov:

     Prevozi peska, zemlje

     prevozi sekancev

     silaže

     papirja,

     žita,...

 

Zimska služba:

     Izvajamo tudi pluženje snega in posipanje soli ali solne mešanice s peskom proti poledici.

     Odvažamo sneg

 

Biomasa:

         spravilo vej

         odvoz sekancev

         čiščenje lesa in vej po sečnji