GK Kordež - biomasa Kordež

Facebook

Izvajamo čiščenje gozdnih površin in odvoz vejevja. Ob odvozu poskrbimo tudi za čisto in urejeno površino za ponovno pogozditev.